2 Tdo 14/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.03.2014 11:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. P.H., § 207 ods. 1,ods. 3 písm. b/ Tr. zák. a iné