2 Tdo 10/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.07.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Martin Dedič, § 270/2 Tr. zák.