2. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 4. 2014 – 30. 6. 2014 (2. štvrťrok 2014)


P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Kancelárske potreby 2054,44 Custom Care s.r.o., Bratislava
2. Kopírovací papier 1070,- Lamitec s.r.o., Bratislava
3. Kompletné kateringové pohostenie - krst zborníka 1453,78 Kateringové služby s.r.o., Nová Ľubovňa
4. Software pre serverovňu, pamäte do serverov 7340,- JKC s.r.o., Trenčín
5. Letenky 2090,49 REDI Tour s.r.o., Bratislava
6. Preprava osôb minibusom 1009,- Stanislav Cagáň - way Travel, Bratislava
7. Kancelárske potreby 1431,75 Custom Care s.r.o., Bratislava