2. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 4. 2013 – 30. 6. 2013 (2. štvrťrok 2013)


P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Tonery 1221,- 3P plus s.r.o., Fučíkova 462, 92521, Sládkovičovo
2. Letenky 1450,40 Business Travel Unlimited, Zelenčianska 8, 82102 Bratislava
3. Kancelárske potreby 1395,90 Custom Care s.r.i, Jachtová 322b/13, 82102 Bratislava
4. Tonery 1647,- 3P plus s.r.o., Fučíkova 462, 92521, Sládkovičovo
5. Dodanie a montáž klimatizačných zariadení 1568,- COM-klíma s.r.o., Ámosa Jedlíka 4554, 94501 Komárno
6. Reprezentačné tašky 1568,- Tlačiareň Gupres s.r.o., Hattalova 10, 83103 Bratislava
7. Letenky 1595,14 Business Travel Unlimited, Zelenčianska 8, 82102 Bratislava