2. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 4. 2012 – 30. 6. 2012 (2. štvrťrok 2012) 
P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Dodávka a montáž klimatizácií 8 940,- Com-klíma, s.r.o., Ámosa Jedlíka 4554, 945 01 Komárno
2. Kopírovací papier 9 47,75 LAMITEC, s r. o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
3. Právny informačný systém 9 951,04 Nakladatelství C.H.BECK, s.r.o, Řeznická 662/17, 110 00 Praha
4. Kancelárske potreby 1 087,31 Custom Care, s.r.o., Pifflova 4, 851 01 Bratislava
5. Tonery 3 775,2 3P plus, s.r.o., Fučíková 462, 925 21 Sládkovičovo
6. Revízie vyhradených technických zariadení 960,- ZUKA-mont, s.r.o., A. Gwerkovej 31, 851 04 Bratislava 5