2. štvrťrok 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 4. 2011 – 30. 6. 2011 (2. štvrťrok 2011)


P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Tonery do tlačiarní 2 270,- PROLINK spol. s r. o., 9. Mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín
2. Kopírovací papier 1 232,- Lamitec spol. s r. o., Vajnorská 134/A, 831 04 Bratislava 3
3. Oprava os. automobilu 2 499,7 T.O.B. spol. s r. o., Bánovská 1033, 913 21 Trenčianska Turná
4. Kancelárske potreby 1 449,04 3P plus spol. s r. o., Fučíková 462, 925 21 Sládkovičovo
5. Vyhotovenie a montáž prestrešenia 2 650,- Šarközy Alojz, Kováčske nám. 3/7, 900 42 Dunajská Lužná
6. Údržba softvéru FABASOFT 1 181,7 DWC Slovakia a. s., Trade Center II., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
7. Renovácia tonerov 2 350,- PROLINK spol. s r. o., 9. Mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín
8. Servis kopírovacích zariadení 2 028,26 IMPROMAT SLOV spol. s r. o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava
9. Chladiaci systém pre serverovňu 2 527,- M.F.TEAM spol. s r. o. Tematínska 2, 851 05 Bratislava