2 Obo 54/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.11.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Miničová
Členovia senátu: JUDr. Krajčovičová
JUDr. Izakovičová


Účastníci:
Ing. Ján Lukniš, Štiavnik č. 728
c/a
Obec Štiavnik