2 Obo 46/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 13.09.2012 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDR. Miničová
Členovia senátu: JUDr. Izakovičová
JUDr. Krajčovičová


Účastníci:
Ing. Vladimír Jaroš, advokát, Žilina
c/a
JUDr. Ľudovit Paulovič, Lučenec, SKPÚ SVETOM VD
"v likvidácii", Veľké Rovné