2 Obo 38/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2011 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
Majetkový Holding, a.s., Bratislava
c/a
1. JUDr. Ľudovít Paulovič, Lučenec, SKPÚ PRAMEŇ,
s.r.o., Rajec a spol.