2 Obo 37/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.06.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Miničová
Členovia senátu: JUDr. Izakovičová
JUDr. Krajčovičová


Účastníci:
Kerametal, a.s., Bratislava
c/a
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava