2 Obo 34/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.03.2012 08:45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
VENUS PROJECT Slovakia,s.r.o.,Bratislava a spol.
c/a
AUP,s.r.o., Bratislava a spol.
o neúčinnosť právnych úkonov a iné