2 Obo 22/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová a JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
FÉNIX VP, s. r. o., Košice - Šaca
c/a
JUDr. Irena Sopková, SKPÚ KAVEKO International, s. r. o. a spol.