2 Obo 20/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2013 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
Anna Sluková, Zvolen
c/a
JUDr. Marta Todeková, D. Kubín, SKPÚ Drukos,
a.s., Banská Bystrica