2 Obo 18/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová, Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
RWA SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava
c/a
Ing. Pavol Scholtz, Rimavská Sobota