2 Obo 17/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.04.2012 09:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
1. Jozef Kozák, Prešov a spol.
c/a
JUDr. Jana Závodská, Košice, SKPÚ GEOCONSULT, a.s., Košice
Termín pojednávania odročený na 30.04.2012 o 9.10 hod. z dôvodu PN predsedníčky senátu