2 Obo 16/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 22.02.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
SCH Stahl Trade, s.r.o., Praha, ČR
c/a
JUDr. Viera Kubicová, Bratislava, SKPÚ
TZK, a. s., Trnava
pojednávanie odročené na 15.03.2012 o 9.00 hod.