2 Obo 15/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.05.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
JUDr. Dušan Pohovej, SKPÚ TAZ, a.s. v likv. Trnava
c/a
Margita Bočáková, Trnava
Vedľ. účastník: JUDr. Pavol Korytár, SKPÚ TAZ, š.p. v likv., Trnava