2 Obo 13/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.04.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
JUDr. Jozef Jaroščák, Bardejov, SKPÚ Bardejovské
strojárne, a.s., Bardejov
c/a
1. SB INMART, a.s., Bardejov a spol.
Termín pojednávania odročený na 30.04.2012 o 9.00 hod. z dôvodu PN predsedníčky senátu