2 Obdo V 9, 10/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2016 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
SLOVINVEST, a.s., Bratislava
c/a
Exportno-importná banka SR EXIMBANKA SR, Bratislava
o zaplatenie 1 813 217,82 eur s prísl.