2 Obdo V 1/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.04.2016 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Pramuková
JUDR. Zemaníková
JUDr. Hullová
JUDr. Seman


Účastníci:
Ing. Branislav Zaujec, Nitra
c/a
Mgr. Peter Zvara, SKPÚ Vodohospodárske stavby, a.s., Nitra
o vyúčenie vecí z KP