2 Obdo 17/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.06.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Miničová
Členovia senátu: JUDr. Izakovičová
JUDr. Kúdelová


Účastníci:
Vivid Advisory, s.r.o., Bratislava
c/a
Poľnonákup TURIEC, a.s., Martín