2 Obdo 15/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.03.2012 08:40
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
c/a
Ing. Eva Vanková, Nemšová
termín vyhlásenia, vytýčený na 27.03.2012 sa ruší.