2 MCdo 9/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.09.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Petríková
Členovia senátu: JUDr. Jozef Kolcun
JUDr. Martin Vladik


Účastníci:
1/ Nikoleta Diničová a spol.
c/a
J. P. R. INVEST s.r.o. a spol.