2 MCdo 4/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.05.2016 11:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Kolcun
Členovia senátu: JUDr. Viera Petríková
JUDr. Mária Trubanová, PhD.


Účastníci:
EOS KSI Slovensko s.r.o. Bratislava
c/a
Jozefína Tomášová