2 MCdo 4/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.02.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Mária Sabolová a spol.
c/a
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. Košice