2 MCdo 1/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.03.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
YMCA NA SLOVENSKU
c/a
NADÁCIA INTENDA