2 M Cdo 9/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.08.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Petríková
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Jozef Kolcun


Účastníci:
Marián Raždík, Kolárovice, Čiakov
c/a
1/ KOOPERATÍVA, poisťovňa a.s. Bratislava a spol.