2 M Cdo 3/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Petríková
Členovia senátu: JUDr. Jozef Kolcun
JUDr. Martin Vladik


Účastníci:
1/Spoločenstvo súkromných vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, pasienkov a lesov a spol.
c/a
1/GEReal, spol. s r.o. v likvidácii a spol.