2 M Cdo 2/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.02.2016 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Kolcun
Členovia senátu: JUDr. Viera Petríková
JUDr. Mária Trubanová, PhD.


Účastníci:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
c/a
1/ Anton Šurima a spol.