2 M Cdo 14/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Kolcun
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Vladimír Mihalik, Košice
c/a
1/ Iveta Mihaliková a spol.