2 M Cdo 13/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.12.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Petríková
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Jozef Kolcun


Účastníci:
AUTO-TRADING spol. s r.o., Banská Bystrica
c/a
SR - Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava