2 M Cdo 10/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Petríková
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Jozef Kolcun


Účastníci:
Ing. Emil Halama
c/a
Žilinská teplárenská a.s., Žilina