2 Dso 6/2016

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 25.01.2017 13:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. G. Š.