2 Dso 6/2014

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 30.03.2015 13:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. P. K.