2 Ds 7/2015

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 25.11.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. S. D.
TERMÍN ZRUŠENÝ!!!