2 Cdo 94/2016

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.12.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Petríková
Členovia senátu: JUDr. Jozef Kolcun
JUDr. Mária Trubanová, PhD.


Účastníci:
Okresné stavebné bytové družstvo v Michalovciach
c/a
JUDr. Vladimír Hajduk a spol.