2 Cdo 80/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.02.2016 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Petríková
Členovia senátu: JUDr. Jozef Kolcun
JUDr. Mária Trubanová, PhD.


Účastníci:
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
c/a
Ing. Michal Kravčík, CSc.