2 Cdo 52/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Kolcun
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
1/ Ing. Pavol Fridrich a spol.
c/a
Ivan Tóth, Nitra