2 Cdo 517/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.06.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Kolcun
Členovia senátu: JUDr. Viera Petríková
JUDr. Mária Trubanová, PhD.


Účastníci:
JUDr. Juraj Almáši
c/a
Slovenská republika - Úrad geodézie, kartografie a katastra