2 Cdo 50/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr. Viera Petríková
JUDr. Jozef Kolcun


Účastníci:
Ing. Peter Vodžák, Spišská Nová Ves
c/a
Daniel Dlugoš - AUTOSERVIS Poprad