2 Cdo 487/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.08.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Petríková
Členovia senátu: JUDr. Mária Trubanová, PhD.
JUDr. Jozef Kolcun


Účastníci:
Ing. Kamil Kubica
c/a
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a. s.