2 Cdo 46/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Kolcun
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
SR - Ministerstvo financií SR, Bratislava
c/a
JUDr. Ivan Petrovič, Bratislava