2 Cdo 400/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.05.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr. Viera Petríková
JUDr. Jozef Kolcun


Účastníci:
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
c/a
Nadácia Polis, Žilina