2 Cdo 29/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr. Jozef Kolcun
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
1/ MVDr. Ernest Žolnay a spol.
c/a
Mesto Humenné