2 Cdo 258/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.10.2011 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Kolcun
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladík, JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Pavol Koleň
c/a
Mesto Dolný Kubín