2 Cdo 236/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.04.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Kolcun
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Ľubomíra Gajdošová
c/a
1/ Viliam Kukla a spol.