2 Cdo 229/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.06.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Petríková
Členovia senátu: JUDr. Jozef Kolcun
JUDr. Martin Vladik


Účastníci:
Andrea Martončík
c/a
NN Životná poisťovňa, a.s., Bratislava