2 Cdo 229/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr. Jozef Kolcun
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Elena Petrušová, Vyšný Orlík
c/a
Rapid life životná poisťovňa a.s., Košice