2 Cdo 194/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr. Jozef Kolcun
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Adela Bernátová-Pástorová
c/a
Milan Szeman