2 Cdo 166/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Kolcun
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Stanislav Turanec, Stráňavy
c/a
1/ Metsä Tissue Slovakia s.r.o. Žilina a spol.